ASARCIK İLÇESİNİN TARİHİ

Asarcık, Samsun'un 44 km. güneyinde yer alan küçük bir ilçedir. Yüzölçümü 214 kilometrekare olan Asarcık ilçesi; doğuda Çarşamba –Ayvacık ilçeleri,   batıda Kavak ilçesi, kuzeyde Samsun merkez ilçe, güneyde de Ladik ve Amasya ili Taşova ilçesi ile çevrilidir. Asarcık kendisine bağlı Kesealan - Ayaklıalan köyleri ile Çarşamba ve Ayvacık ilçelerine, Yaylaköyü ve Arıcak Köyü ile Tekkeköy ilçesine, Akyazı, Musaağa ve Yeşilköy  ile Samsun Merkez ilçeye, Uluköy - Aşuru - Koşaca ve Esentepe köyleri ile Kavak ilçesine, Sakızlık-Armutluköy-Yeniömerli köyleri ile Ladik ve Taşova ilçelerine sınırdır. Asarcık coğrafyası göz önüne alındığında sınırları oluşturan köyler yüksek köylerdir. Bu köyler genel olarak yörede bulunan dağların eteklerine yerleşmiş durumdadır. Dağlar ve söz konusu köylerin yerleştiği alan hisar biçiminde olduğu için Hisarcık diye anılmakta imiş. Asarcık merkezi ve diğer köylerin yerleşmiş olduğu alan ise küçük düzlük ve tepeciklerden oluşmaktadır. Bu bölge bir hisarı andırdığından Hisarcık adı verilmiştir. Zamanla Hisarcık ASARCIK olarak değiştirilmiştir.

Asarcık tarihinin araştırılmasında en büyük yer Tarihi Gökgöl Camiidir. Tarihi Gökgöl Camiinin ve çevresinde bulunan mezar taşlarının üzerinde bulunan tarih ve metinlerden anlaşılacağı üzere bölgede bugün yaşayan halkın 300 yıl öncesinden var olduğu anlaşılmaktadır. İlerleyen yıllarda Çarşamba ya yerleşmiş bulunan bir kısım Kırım Türk’ünün ve Kafkas Türk Kavmi olan Çerkezlerin de bu bölgeye yerleşmesiyle yavaş yavaş bu günkü halini almıştır. Bölgede yaşayan mimari eserlerin 16 yy’dan   önceki dönemlere ait olduğu anlaşılmaktadır. Asarcık komşu ilçelerin tarihinden de anlaşılacağı üzere Türk Milletinin oldukça eski bir yerleşim yeridir. Cumhuriyet öncesi dönemde bu bölgede Rum köylerinin de mevcut olduğu bilinmektedir. Rumlar bu bölgeye 19. yy. sonlarında yerleşmişlerdir. Cumhuriyet dönemine kadar bölgede yaşayan Rumlar Lozan Antlaşmasıyla mübadeleye tabii tutulmuşlardır. Yaşadıkları mezraları bölgede öteden beri yaşamakta olan Türk halkı Rumca isimlerle adlandırmıştır. Galyoslar, Moskoflar, Papazlar bu mezra adlarına birer örnektir. Birinci Dünya Savaşı sonrasında bölgede yaşayan Rumlar çok sayıda çete kurarak bölgede yaşayan Türk’lerin üzerine saldırı da bulunmuşlar, evlerini ekinlerini yakıp talan etmişler, hayvanlarını ellerinden almışlar ve yakaladıkları insanları topluca yakmak vurmak suretiyle öldürmeye başlamışlardır. Bunun üzerine Asarcıkta Kuva-yı Milliye Hareketi başlamıştır. Giresunlu Topal Osman, Topal Süreyye ve Mehmet Çetin komutasına giren bölge halkı Rumlara karşı mücadele vermişlerdir. Bu mücadeleye katılmış insanların birçoğu 10-15 sene öncesine kadar hayatta olup, birkaç tanesi hala hayattadır. Yaşayan bölge halkından dinlenenlerden de anlaşılmaktadır ki Rum çetelerinin yapmış olduğu eziyetler bölge halkının hafızasından silinmemiştir. 1877-1878 Osmanlı-Rus harbinden sonra Kafkasyadan göç eden bir grup Kafkas Türk Kavmi olan Çerkez’ler bugün ki ilçe merkezinde bulunan bir köye ve Kavak - Ladik sınırlarında bulunan iki köye yerleştirilmişlerdir. Bu gün ilçe merkezinin içinde yer alan Biçincik köyü ormanlık alanın kesilmesi sonucunda açılan alandan oluşmaktadır. Kesim işinin biçmek anlamında söylendiğinden, Çerkezlerin yerleştirilmiş olduğu bu köye Biçincik adı verilmiştir. 1943 yılından itibaren bu köy merkezinde Pazar kurulması nedeniyle 1959 yılında bucak olmuş ve civarda bulunan 12 köy bu Bucak’a bağlanmıştır. 16.06.1987 tarih ve 3392 sayılı kanunla ilçe olan Asarcık’a 27 köy bağlanmıştır. 1989 yılında yapılan mahalli seçimler sonucunda Bahri KÖŞÜŞ ilk belediye başkanı olmuş ve Asarcık Belediyesini kurmuştur. Biçincik merkezinde bulunan Muhtarlık binası Asarcık Belediyesi olarak hizmet vermeye başlamıştır. 2006 yılında yeni hizmet binasına taşınmıştır.

İlçeye bağlı; merkezde Biçincik Mahallesi ve Atatürk mahallesi olmak üzere iki mahalle ile 30 köy mevcuttur. İlçede Adliye Teşkilatı haricinde ki bütün resmi daireler kurulmuştur.